MyCashback | ซื้อชิ้นแรกจ่าย 0 บาท | รับเงินคืนทุกครั้งที่ช็อปผ่านเรา | เงินคืนสูงสุด | ถอนเงินได้ภายใน 1 วัน | โปรโมชั่นดีๆมีทั้งปี
loader
SIGN IN

Sign in to Your Account

หรือ

or
CREATE NEW ACCOUNT

Create your very own account

หรือ

รับเงินคืนสูงสุด 1.5%

รายละเอียดเงินคืน
เงินคืน 1.5%
ขั้นตอนการรับเงินคืน
  • ช้อปเลยผ่าน MyCashback
  • ซื้อสินค้าตามปกติ
  • รับเงินคืนเข้ากระเป๋า
  • ถอนเงินออกจาก MyCashback
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ข้อมูลร้าน
เกี่ยวกับ Airpaz
PT.ATNetwork (Airpaz) นั้นคือผู้เชี่ยวชาญด้านการบินของประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเริ่มต้นขึ้นในปี 2011 และมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เมืองจาร์กาตา ประเทศอินโดนีเซีย.