MyCashback| ลูกค้าใหม่รับ 100 บาท | เงินคืน x3 ชิ้นแรก | รับเงินคืนทุกครั้งที่ช็อปผ่านเรา | เงินคืนสูงสุด | ถอนเงินได้ภายใน 1 วัน | โปรโมชั่นดีๆมีทั้งปี
loader
SIGN IN

Sign in to Your Account

หรือ

or
CREATE NEW ACCOUNT

Create your very own account

หรือ

All Items 2% / จะแสดงรายการใน1 วัน

Period of time
  • Can buy : ตอนนี้
  • See items in : 1 วัน
  • Approve items in : 30 - 45 วัน
Cashback details
รับเงินคืน 2%
Steps to receive a cashback
  • Shop now via MyCashback
  • Buy products as usual
  • Receive cash back into your wallet
  • Withdraw money from MyCashback
Terms and conditions
Shop information
เกี่ยวกับ Qatar Airway
โลกไร้พรมแดน คงจะเป็นคำที่อธิบายสังคมในปัจจุบันได้ดี เมื่อการเดินทางจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง มีความง่ายดายและสะดวกสบายมากขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งราคาค่าใช้จ่ายก็สามารถเข้าถึงได้ นอกจากนี้ การจองตั๋วเครื่องบินจากสายการบินคุณภาพหลายๆ แห่ง ก็ยังมี ส่วนลด โปรโมชั่น และ ดีล พิเศษๆ มากมายที่ช่วยให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคุณลดลงได้อีก สาย การ บิน กา ตา ร์ แอร์ เว ย์ หรือ Qatar Airways หรือที่หลายๆ คนคุ้นเคยกับชื่อ QR Airline เป็นสายการบินจากตะวันออกกลาง ประเทศกาตาร์ โดยมี Hub ของการบินอยู่ที่ สนาม บิน โด ฮา (Hamad International Airport ในกรุง Doha)