MyCashback| ลูกค้าใหม่รับ 300 บาท | เงินคืน x3 ชิ้นแรก | รับเงินคืนทุกครั้งที่ช็อปผ่านเรา | เงินคืนสูงสุด | ถอนเงินได้ภายใน 1 วัน | โปรโมชั่นดีๆมีทั้งปี
loader
SIGN IN

Sign in to Your Account

หรือ

or
CREATE NEW ACCOUNT

Create your very own account

หรือ

รับเงินคืนสูงสุด 1%

ระยะเวลา
 • สามารถซื้อได้ : ตอนนี้
 • เห็นรายการใน : 1 วัน
 • อนุมัติรายการใน : 30 - 45 วัน
รายละเอียดเงินคืน
 • เงินคืน 1.0 %
  ขั้นตอนการรับเงินคืน
  • ช้อปเลยผ่าน MyCashback
  • ซื้อสินค้าตามปกติ
  • รับเงินคืนเข้ากระเป๋า
  • ถอนเงินออกจาก MyCashback
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  ข้อมูลร้าน
  เกี่ยวกับ Airpaz
  PT.ATNetwork (Airpaz) นั้นคือผู้เชี่ยวชาญด้านการบินของประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเริ่มต้นขึ้นในปี 2011 และมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เมืองจาร์กาตา ประเทศอินโดนีเซีย.